SETIAP KLIK ANDA ADALAH PENDAPATAN UNTUK BLOG INI..

SETIAP KLIK ANDA ADALAH PENDAPATAN UNTUK BLOG INI..

Anda Mungkin Ingin Lebih Tahu:

AKU BERTINDAK... ANDA BILA LAGI????

Aku Membuat Laporan Kepada DBKL Terhadap Tindakan Biadap Mereka Yang Berkhemah di Dataran Merdeka. Mencemarkan nama negara. Mencemarkan nama golongan muda. Mencemarkan nama golongan terpelajar. Mencemarkan nama golongan MAHASISWA..

Thursday, November 5, 2009

Part 3 : Siapakah Melayu?1.6. Kerajaan Rumpun Melayu Funan: Bayangan Kepemimpinan dan Kepengurusannya

Maklumat-maklumat yang dipaparkan di sini diperoleh dan diolah daripada internet dengan meminta “funan”, “southeast asia history, “khmer civilization”, “cambodian history”, khususnya di Internet 1.8 di dalam senarai rujukan buku ini dan juga sumber yang terpenting, Briggs (1951/1999), dan lain-lain yang dinyatakan dalam teks di tempat-tempat yang berkenaan.

Tamadun rumpun Melayu bermula pada abad ke-1M lagi dan boleh dianggap berakhir pada awal abad ke-19 dengan pengambilan Siam, Belanda, Sepanyol dan Inggeris pada hampir semua rantau Gugusan Pepulau Melayu atau Alam Melayu ini, walaupun lama sebelum itu (abad ke-15, ke-16 dan abad ke-17) Kerajaan Campa dihancurkan oleh Vietnam 1471, Melaka dijajah Portugis 1511 dan Philippina dijajah Sepanyol 1565. Tamadun rumpun Melayu pertamanya ialah yang terkenal sebagai Kerajaan Funan (yang wujud dalam abad ke-1M hingga pertengahan abad ke-6M) atau jika hendak dikembangkan lagi atas nama Kerajaan Chenla (mengenangkan pengasasnya memang warisan Funan) sehingga 800M. Pusat pemerintahan Kerajaan Funan ialah di Vyadhapura, berhampiran dengan Phnom Penh sekarang, yang dihubungkan dengan terusan ke sebuah pelabuhan bernama Oc-eo atau Oc Eo di Vietnam sekarang, Provinsi Long Xuyen. Kerajaan Funan merangkumi sebahagian besar Indo-China sekarang hingga ke negeri-negeri di utara Semenanjung Malaysia sekarang. Dalam abad ke-3M hingga ke-6M seluruh Thailand Selatan dan negeri-negeri di utara Semenanjung Malaysia sekarang ini berada di bawah Funan. Nama Kerajaan Funan ini sekaligus memberi makna “Melayu” itu sendiri. Perkataan Funan itu ialah ejaan bahasa Melayu moden kepada transkripsi bahasa China abad wujudnya Funan itu: Founan, Fou-nan atau Fou-Nan yang merujuk kepada Phnom bahasa “Melayu”-Mon-Khmer purba yang dalam bahasa Melayu kini ialah “Gunung”. Perkataan Phnom itu hidup sampai sekarang di Kemboja seperti pada nama ibu negaranya sekarang, Phnom Penh, itu yang jika diistilahkan dalam bahasa Melayu sekarang ialah “Gunung Banang” (“Gunung Banang” amat popular dalam puisi, nyanyian dan lagenda Melayu sehingga menjadi judul lagu asli, mungkin kerana nostalgia Melayu kepada Phnom Penh dan adanya legenda Melayu kononnya seorang adik Puteri Gunung Ledang itu namanya Puteri Gunung Banang yang diam di Gunung Banang di Johor). Ini menunjukkan bangsa yang berkerajaan di Kemboja itu ialah bangsa Uran Phnom (Orang Gunung; perkataan uran ialah transkripsi perkataan “Melayu” purba yang sudah ada di prasasti Campa abad ke-4M dalam aksara Hindia Palawa itu) yang disebut dengan pelat/loghat Chinanya sebagai Orang Funan. Apabila keturunan raja Funan ini lari dari Kemboja dan menubuhkan kerajaan barunya di Jawa Barat, maka kerajaan baru itu dinamai Sailendra (abad ke-7M hingga ke-8M) kerana ingin juga merujuk kepada asal-usulnya, “Orang Gunung” itu, kerana perkataan Sailendra/Silindra itu pun memang bermaksud “Tuan Mulia Orang Gunung”, malah ada istilah “Sailaraja” yang bermaksud “Raja Orang Gunung” (lihat ensiklopedia Wikipedia di Internet 1.9). Kerajaan Sailendra memang bersatu dengan kerajaan Sriwijaya (lihat seksyen 1.7) menerusi persemendaan/perbesanan antara dua raja itu.

Satu lagi bukti tentang orang Melayu asalnya “orang Gunung” ialah daripada tulisan Manansala (t.t). Beliau mencatat satu sumber China abad ke-3M lagi yang mengandungi rujukan kepada bangsa Melayu ini sebagai Kunlun dalam ungkapan Kunlun-po yang bermaksud “kapal Orang Gunung” (po ialah sebutan China kepada perkataan “kapal” sekarang; manakala kunlun itu satu lagi lafaz China dahulu (loghat/dialek lain) kepada pnom/phnom atau “gunung” itu, selain daripada Funan itu. Kapal Kunlun ini diperihalkan oleh sejarawan China abad ke-3M yang bernama Wan Chen yang katanya sampai kadang-kadang 200 kaki (sekitar 60m) panjang dan setinggi 20 kaki (sekitar 6m), dan boleh bermuatan sehingga 600-700 orang dan kargo seberat sehingga 900 tan (Fakta ini memang selalu dipetik oleh para pemuka teori “Budaya Gelombang” termasuk Geldern bagi membuktikan kemampuan berlakunya penghijrahan orang dahulu kala mengharungi lautan-samudera raya sekalipun, walaupun kesimpulan yang lebih pentingnya, ialah betapa tingginya tamadun rumpun Melayu sejak abad ke-3M lagi itu yang sekaligus membayangkan kehebatan ilmunya termasuklah kepemimpinan dan kepengurusannya. Kapal sebegini masih dapat disaksikan lukisannya di dinding candi Borobudur di Yogyakarta, Jawa Tengah, iaitu hasil binaan arkitek rumpun Melayu zaman Sriwijaya dan Sailendra abad ke-8M itu, yang mendahulu Wat Angkor di Kemboja itu. Candi Borobudur ini dianggap satu daripada benda ajaib di dunia, malah segi seni binanya lebih ajaib daripada piramid/ahram itu. Catatan sarjana China terkenal abad ke-7M bernama I-Ching (yang berada di Palembang beberapa tahun untuk menyalin kitab-kitab yang diminatinya dalam bahasa Melayu purba atau kuno ini), dengan jelas merujuk bahasa dan bangsa di Palembang itu sebagai bahasa dan bangsa Kunlun juga (lihat perihal kerajaan Sriwijaya dalam seksyen 1.7 di bawah). Kami menggunakan istilah “Melayu purba” dan “Melayu kuno” (iaitu “ancient Malay”) dengan maksud yang sama, iaitu untuk rumpun Melayu dari abad ke-2M hingga abad ke-12M (kedatangan Islam). Lebih awal daripada sumber China ini, mengikut Manansala itu juga, dalam sebuah tulisan orang Yunani dalam abad pertama Masihi, Periplus Maris Erythraei, yang diterjemah kepada Inggeris 1912 sebagai The Periplus of the Erythraean Sea (Pelayaran ke Lautan Hindia) yang diterbitkan oleh Longman dan baru-baru ini diberi ulasan lagi oleh Casson terbitan Princeton Univ. Press 1989 (lihat Internet 1.10) ada memerihalkan kapal-kapal dari tempat yang dinamainya Chryse di Kepulauan Melayu ini dan kapal itu dinamainya Kolan-diphonta atau terjemahan harfiahnya “kapal-Kolan”, dan perkataan Kolan itu ialah versi Yunani kepada versi China, Kunlun itu.

Mengikut kepercayaan Funan, dunia ini dicipta oleh Raja Naga, tuhan air Hindu, dan itulah juga kononnya asal-usul mereka (orang Funan). Namun kepercayaan ini berubah kepada yang lebih peribuminya (kepercayaan Mon-Khmer purba) terutamanya apabila kerajaan Funan ini runtuh pada pertengahan kedua abad ke-6M, iaitu diganti dengan mitos bahawa orang-orang Mon-Khmer itu berasal daripada Raja Tedung, tuhan Bumi ini. Kepercayaan lama yang diperbaharui ini diisytiharkan menjadi rukun negara oleh seorang raja pasca-Funan (raja kerajaan baru muncul, kerajaan Chenla) yang masih keturunan raja Funan (oleh itu sesetengah sejarawan mengatakan raja Funan-Chenla), iaitu yang bernama Rajendravarman II (meninggal 968M; Rajendravarman I ialah raja Funan-Chenla abad suku akhir ke-8M). Mungkin sekali sejak itulah kerajaan Mon-Khmer purba ini dinamai Kambujadesa (bermakna desa/negeri keturunan Kambu, raja pertama Funan) atau ringkasnya Kambuja (versi ejaan Rumi Melayu sekarang ialah Kemboja) bagi menggantikan nama Chenla atau Funan itu. Namun ada sejarawan yang menegaskan bahawa Chenla itu sebenarnya transkrip Rumi kepada tulisan China, Chen-La, yang merujuk negeri di Laos sekarang yang pada masa itu beraja sendiri tetapi di bawah Funan yang namanya Kambuja, iaitu Chen-La, Chenla, Tchenla, Chen-La atau Tchen-La itu panggilan China kepada Kambuja. Ada pula pendapat bahawa Kambuja atau Kemboja itu sempena nama bunga itu.

Ada dua pendapat tentang kepercayaan terhadap raja pertama Funan (abad ke-1M). Kepercayaan pertamanya ialah yang bernama Kaundinya yang mengikut lagendanya berupa seorang Barahmin India yang berkahwin dengan puteri naga (setengah cerita lain lagi puteri senduk) anak kepada raja naga (atau senduk) yang bernama Soma bergelar Puteri Mayang Mengurai (daripada sumber China, namanya Ye-Ye), keturunan Mon-Khmer yang asli. Mengikut pendapat lainnya, raja pertma Funan bernama Kambu (seorang Brahmin India juga) yang berkahwin dengan seorang puteri raja senduk Mon-Khmer bernama Mera. Mengikut sumber China puteri Soma itu namanya Ye-Ye (yang tepatnya, bermakna “Mayang Mengurai” tetapi salah diterjemah kepada Inggeris sebagai Daun Kelapa) tetapi perkataan China itu pernah juga tersalah transkripsi kepada Liu-yeh (yang diterjemah ke dalam bahasa Inggeris sebagai Willow Leaf, sejenis pokok yang tiada di Asia Tenggara ini!). Nama Kaudinya dalam China ialah Hun-t’sien yang dikatakan dari sebuah negara bernama Mo-fu, yang ditafsirkan oleh sesetengah sejarawan sebagai perkataan yang merujuk kepada Semenanjung Malayu (Semenanjung Malaysia sekarang). Cerita Kaundinya dengan Soma atau Kambu dan Mera ini seperti cerita asal-usul raja Melayu pertama dalam buku Sulalat al- Salatin atau Sejarah Melayu karya Tun Sri Lanang 1612 itu (dalam Jawi tetapi telah lama di-Rumi-kan, sekurang-kurangnya sejak akhir abad ke-19M oleh Inggeris), iaitu putra Raja Suran dari India berketurunan Iskandar Dzulqarnayn (dengan seorang puteri di India bernama Puteri Syahrul Bariyyah) yang bernama Sang Nila Utama Sri Tri Buana dengan Wan Empuk di Bukit Siguntang, Palembang, Sumatera itu yang menjadi raja Melayu pertama di Palembang dengan Menterinya bernama Demang Lebar Daun. Mengikut Sejarah Melayu itu, Parameswara, raja Melaka pertama itu ialah keturunan raja Palembang ini, sungguhpun raja ini berasal dari Majapahit ke Tumasek/Temasik (Singapura sekarang).

Mengikut sumber China, raja-raja Funan yang dicatatnya ialah Fan-shih-man (205M-225M), Fan Shi-Shen 225M (mati dibunuh oleh sepupunya Fan Chan), Fan Chan (225M-330M), Fan Hsun (240/245M-250/285M), Jayavarman (iaitu Jayavarman I, yg memerintah 478M-514M), Rudravarman (yang memerintah 514-539M dan dianggap raja Funan terbesar yang terakhir). Mengikut sumber lainnya (Hindu dan prasasti), terdapat beberapa orang raja Funan lagi seperti Chandan yang memerintah sekitar 350M, Bhavavarman I sekitar 560M-570M dan Isanavarman (616-635M), walaupun sesetengah ahli sejarah mengatakan Bhavavarman I dan Isnavarman ialah raja Chenla, kerana dalam tempoh itu Chenla dan Funan dalam proses penyatuan, penyerapan atau pendominasian seperti yang dibicarakan nanti, malah Isanavarman dianggap menawan Funan pada 628. Pada kemuncaknya (kira-kira abad ke-5M), Empayar Funan merangkumi delta Mekong (sebahagian besar daripada Kampuchea dan Vietnam sekarang yang masa itu dikenali sebagai Campa dan Dai Viet), sebahagian besar Thailand sekarang (masa itu terkenal dengan Siam), Myanmar Selatan sekarang, hingga ke sebahagian besar Semenanjung Malaysia sekarang yang pada masa itu dikenali sebagai Langkasuka.

Mengikut sumber China (Mohamad Zain & Nik Hassan Suhaimi 2003; dan Abdul Rahman al-Ahmadi 1988), penyebaran kuasa Funan dilakukan oleh seorang raja/panglima besarnya yang dinamainya Fan-shih-man (setelah ditransliterasi huruf China ke Rumi dan bergelar Sri Mara). Jika kita ingin menghipotesiskan adanya seorang Rasul daripada kaum Funan (cthnya Ayaht 47 Suraht Yunus (10), walikulli ummatin rasul… setiap kaum ada diutuskan seorang rasul… mengikut ulama ada satu keti dua laksa tiga ribu (123 ribu) Rasul), asalkan mereka itu hidup sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW pada 622M itu, maka Sri Mara Fan-shih-man, Rudravarman, dan Jayavarman I , malah Bharavarman I (560-570M), Nagasen (sarjana yang diutus ke China 480M), dan Madrasena (sarjana yang diutus ke China pada 503M) itu layak dipertimbangkan sebagai rasul Melayu-Funan atau Melayu-Mon-Khmer.

Pengganti kerajaan Funan ialah sebuah negeri peufti Funan juga (Chenla namanya, tetapi mungkin sekali suku kaum yang berbeza, walaupun serumpun agaknya), malah raja Chenla yang menawan Funan itu, Bhavavarman I, ialah cucu raja Funan bernama Rudravarman yang hebat itu. Agaknya Bhavavarman I sedar akan kemungkinan besarnya yang beliau tidak mungkin menjadi raja Funan, maka beliau pun berkahwin dengan seorang putri raja Chenla (negeri di daerah Laos sekarang tetapi dewasa itu di bawah naungan Funan) yang bakal menjadi raja kerana ketiadaan putra raja, dan seterusnya beliau menjadi raja Chenla itu sehingga mampu menawan Funan pula. Dengan kemenangan itu, Bhavavarman I (walau berasal daripada keluarga raja Funan tetapi dipengaruhi oleh permaisurinya) mula menghakis kebudayaan Funan dengan men-Chenla-kan (meng-Kambuja-kan?) kerajaan Funan sehingga pada zaman raja Funan-Chenla bernama Isnavarman itu dikatakan berjaya sepenuhnya dalam penyatuan Funan dengan Chenla dengan penubuhan ibu negaranya yang baru bernama Sambor sekitar 40Km drp Angkor. Tidak hairanlah tarikh penawanan Funan oleh cucu raja Funan itu seringlah dianggap tarikh kejatuhan Funan dan bermulanya kerajaan baru, kerajaan Chenla, yang berupa tunas pembentukan kerajaan Khmer purba yang dikenali sebagai Kambujadesa dan kemudiannya dirujuki oleh ahli sejarah barat sebagai Empayar Angkor.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, kerajaan Funan dijatuhkan oleh sebuah negeri peufti Funan yang dikenali oleh Khmer sebagai Kambuja atau Chenla mengikut catatan China pada pertengahan abad ke-6M. Kerajaan baru ini mula dikenali pada 613M apabila ibu negaranya berpindah ke Isanapura di Sambor Prei Kuk di daerah yang kini dinamai Kampong Thom di Kampuchea. Namun kerajaan baru ini tidak dapat bertahan di pesisiran pantai kerana serangan orang-orang dari Malaysia dan Indonesia sekarang yang mereka merujuknya sebagai Jva sahaja (sama seperti Arab menyebut orang Jawa atau Jawi hingga sekarang) yang tentunya dari kerajaan Sailendra/Saliendra berpusat di Jawa yang sedang menjadi kuasa besar pada kurun yang sama itu. Sebenarnya kerajaan Sailendra ini diasaskan oleh raja Funan yang lari ke Jawa apabila dikalahkan oleh raja Chenla itu. Oleh itu kerajaan Chenla/Kambuja pengganti Funan itu mengundur ke bahagian pedalaman Kampuchea sekarang dan membina kekuatan di situ bermula daripada seorang rajanya yang bernama Jayavarman II (sebenarnya seorang raja warisan daripada raja Kambuja atau Chenla yang menjatuhkan Funan dahulu, malah Jayavarman I ialah raja Funan 478-514) yang apabila berjaya memperkuatkan takhta kerajaannya lalu mengisytiharkan dirinya sebagai deva-raja pada 802 dan memerintah sehingga 834. Jayavarman memang bermakna “pelindung yang berjaya”. Ada ahli sejarah menganggap beliaulah raja tamadun Khmer purba yang pertama yang juga sering di rujuk sebagai raja Tamadun Angkor yang pertama, atau pelandas/pembangun Tamadun Angkor.

Kemuncak kerajaan Chenla ini ialah di bawah rajanya yang bernama Jayavarman I sekitar 750M. Tidak hairanlah ahli-ahli sejarah Kampuchea menganggap kerajaan Funan itu sebagai kerajaan pra-Chenla, pra-Kambujadesa atau pra-Angkor, kerana tamadun Kampuchea bermula dengan Tamadun Funan dan berkemuncakkan dengan Tamadun Kambuja yang berpusat di Angkor yang terkenal dengan binaan Wat/Vat Angkor pada abad ke-12M yang terkenal sebagai satu daripada benda ajaib dunia, walaupun secara rasminya nama Kambujadesa ini mungkin sekali bermula pada pertengahan abad ke-10M sahaja, iaitu zaman Raja Khmer purba yang bernama Rajendravarman seperti yang diterangkan sebelum ini. Namun sesetengah ahli sejarah mengatakan nama Kambujadesa atau Kambuja (dengan ejaan Rumi Melayu-nya mulai abad ke-20M sebagai Kemboja kerana masalah perubahan ejaan dari yang asal kepada Jawi dan ke Rumi) itu dipakai antara 9M hingga 13M. Jelaslah Kambujadesa (atau Kambuja sahaja, yang mengikut ejaan Rumi Melayu-nya, Kemboja, dan ejaan yang dipengaruhi oleh Perancis atau Inggeris ialah seperti Kamboja, Cambodia, Cambodge dan kini Kampuchea) memang sukar dipisahkan dengan Funan dan kerajaan rumpun Melayu purba. Tamadun Funan dengan tamadun Angkor memang akrab sehingga seni bina Angkor dengan Funan memang sukar dibezakan seperti yang dipaparkan dalam buku Briggs (1951/1999). Ini menimbulkan persoalan tentang pengiktirafan ahli sejarah yang mengiktiraf tamadun Funan sebagai tamadun rumpun Melayu terawal tetapi tidak pula mengaitkannya dengan tamadun-tamadun Mon-Khmer purba selepas itu (Kambujadesa dan Angkor), mungkin semata-mata kerana bahasa Mon-Khmer dikatakan serumpun dengan Orang Asli Malaysia seperti Sakai itu, iaitu bahasa Austranesia, sedangkan bahasa Melayu dikelaskan sebagai bahasa Polinesia. Atau bagi setengah pihak, bahasa Melayu sebagai bahasa Austranesia tetapi bahasa Mon-Khmer bukan bahasa tersebut.

Jika dihitung prasasti yang dirakamkan oleh Majumdar (1953), zaman kerajaan Funan-Chenla ada meninggalkan 200 buah prasasti (batu bersurat) yang 80 daripadanya dalam bahasa Mon-Khmer purba yang dikatakan ada hubungan dengan bahasa Melayu Purba itu dan yang tertuanya bertarikh 531 Syaka/Saka/Shaka (=609M). Prasasti zaman Funan sebenar (sebelum abad ke-6M) dianggarkan oleh Muhammad Alinor (pengkaji gigih tamadun Funan di UKM) hanya sebanyak 11 buah yang juga dalam bahasa Sanskrit dan Mon-Khmer. Di antara prasasti Funan-Chenla itu ada simbol sifar yang tertua tarikhnya (awal abad ke-7M) dan sekaligus kita boleh menyimpulkan sistem angka perpuluhan yang tertua di dunia wujud pada prasasti zaman tamadun Funan-Chenla ini kalaupun bukan zaman kerajaan Funan sebenar-benarnya. Walau bagaimanapun, setakat ini, yang jelasnya bahasa pada prasasti Funan itu ialah Sanskrit dan Mon-Khmer sahaja, walaupun mengikut Sharan (1974) Funan ada bahasanya sendiri (rumpun Melayu?) yang menggunakan aksaranya sendiri (dipercaya diperkenalkan oleh Saka atau Syaka, seorang Brahmin India di Funan) yang berasaskan aksara Sanskrit itu.

Selain daripada itu Funan juga ada sistem percukaian tersendiri (termasuk impot-ekspot), dan perakaunan yang cukup mantap. Sebahagian daripada kemampuan ini ialah kerana ternyata Funan mempunyai sistem angka perpuluhannya yang tersendiri yang mengandungi angka (simbol nombor) sifar/kosong yang tertua di dunia (selewat-lewatnya pada awal abad ke-7 lagi seperti yang disebut di atas, dan besar kemungkinannya dalam abad ke-6 lagi) jauh lebih awal daripada sistem angka Muslim atau Hindu yang biasanya dikatakan tertua di dunia itu. Kajian pentadbiran Tamadun Kambujadesa mulai abad ke-7 Masehi yang dilakukan oleh Sharan (1974) itu sedikit-sebanyaknya dapat juga memberikan gambaran lebih terperincinya lagi akan pencapaian pengurusan dan pentadbiran Funan, walaupun kajiannya semuanya berasaskan prasasti Kambuja yang dalam bahasa Sanskrit sahaja. Kajian sepertinya untuk prasasti dalam bahasa Mon-Khmer purba itu nampaknya belum dilakukan hingga kini. Di sini diperturunkan ringkasan struktur pengurusan kerajaan Kambuja itu yang tentunya dapat membayangkan sedikit-sebanyaknya juga pengurusan kerajaan Funan itu.

Kajian pentadbiran zaman Funan boleh didapati menerusi kajian warisannya, tamadun Kambujadesa, mulai abad ke-7 Masehi yang dilakukan oleh Sharan (1974) yang berasaskan kepada prasasti Kambuja/Funan (yang dipilih dalam bahasa Sanskrit sahaja). Kajian prasasti dalam bahasa Mon-Khmer purba itu nampaknya belum dilakukan dalam konteks hubungannya dengan Melayu Funan, walaupun kajian Pou (1992) dalam bentuk kamus Kmer Purba boleh dianggap memberi sedikit gambaran terhadap bahasa Melayu Funan itu. Sebahagiannya dilaporkan di sini. Struktur kerajaan Kambuja purba dipengaruhi hebat oleh Hindu, malah bahasa komunikasi utamanya (selain daripada bahasa Khmer purba) adalah Sanskrit dan pembesarnya beragama Hindu. Karya Hindu, Rajasastras, tentang pengurusan negara nampaknya diketahui benar oleh sarjana-sarjana Kambuja purba sekurang-kurangnya seawal sejak 4M (zaman kerajaan Funan masih gagah perkasa). Seseorang bakal raja diajar menguasai pengetahuan sains pengurusan dan ekonomi daripada 4 buah buku Anviksiki, Dandaniti, Trayi dan Varta yang diumpamakan dengan 4 muka tuhan Hindu. Empayar Kambuja di bahagi kepada beberapa buah kerajaan tempatan (dinamai Vishaya) dan ada peraturan tentang pentadbiran, keadilan, pungutan hasil, organisasi ketenteraan, perlantikan pegawai-pegawai dan sebagainya yang semuanya selari dengan sistem pentadbiran Hindu.

Struktur hierarki pentadbirannya ialah berkemuncakkan Raja yang dianggap sakti dan ada hubungan dengan dewa-dewi (jelmaan tuhan atau keturunan tuhan atau kedua-duanya), diikuti oleh Jemaah Menteri Raja, Ketua-Ketua kerajaan tempatan, dan pegawai-pegawai yang dilantik berasaskan warisan. Ada tujuh unsur negara, iaitu Pemerintah (Svami), Wilayah dan Penduduk (Janapada), Kelas Pegawai (Amatya), kawasan kota (Durga), Perbendaharaan (Kosa), Tentera (Bala) dan Sekutu Asing (Mitra). Raja ditabalkan oleh para agamawan Brahmana dan diikuti oleh Guru Diraja. Guru ialah seorang ilmuwan yang berpengaruh ke atas raja dan mengajar ilmu-ilmu itu kepada raja. Gelaran kepada raja-raja yang hebat ialah Deva-raja dan Adhisvara (diberi kepada Jayavarman II yang meninggal 834 yang juga dianggap anak tuhan Hindu, Siva), Rajadhiraja dan Kambujendradhiraja (diberi kpd Raja Hars(h)avarman I yg meninggal 923), Narendrajah dan Rajendra (diberi kpd Yasovarman I yg meninggal 910), Maharajadhiraja (diberi kpd Bhavavarman), Samrata (diberi kpd Suryavarman I yang meninggal 1150). Tradisi ini berbeza daripada dalam tamadun Campa yang memberi gelaran raja hebatnya dengan gelaran Cakravantin itu. Sesiapa yang mengadap raja perlu sujud tiga kali di anak tangga di hadapan raja berkenaan. Raja mengadakan istiadat perjumpaan dua kali sahari untuk pengurusan awam. Perjumpaan-perjumpaan lain (menerusi jendela sahaja) ialah menerusi janjitemu dengan penuh istiadat (diiringi muzik), semua hadirin sujud sehingga muzik berhenti. Ini ada unsur demokrasi dalam aristokrasi dan feudalis rumpun Melayu. Pegawai-pegawai istana yang sentiasa mengiringi raja ialah Brahmana, Purohita, Hota, Rajaguru, Mantri dan Baladhayakasya/Baladhikrta (setara dengan Jeneral sekarang) dan pegawai-pegawai lain termasuklah Doktor Diraja. Permaisurinya (isteri Tua) digelari Agramahisi. Perempuan juga ada yang dilantik menjadi pegawai tinggi seperti Prana (seorang daripada isteri raja) menjadi setiausaha peribadi Jayavarman.

Antara jawatan-jawatan pegawai tinggi kerajaan Kambujadesa/Angkur yang dijangka warisan Funan juga dan diwarisi oleh orang rumpun Melayu hingga kini ialah mantri (kini menteri), Baladhyakasya/Baladhikrta (semacam ketua Turus Tentera), jeneral yang dikenali sebagai Senapati dan ketuanya Mahasenapati, Sahasravargadhipati atau ringkasnya Vargga (mengetua seribu askar, sekaligus vargga juga dianggap satu unit benda berjumlah seribu; manakala perkataan Melayu moden yang berasal daripada perkataan ini ialah “warga” itu. Jawatan-jawatan lain yang dapat dikenali fungsi/perkataannya ialah Gunadoshaparikshaka (Ketua Pegawai Mutu Negara), Duta, Pustakarakshaka (Ketua Pustakawan Negara).

Aku Janji Pegawai dalam Kerajaan Rumpun Melayu Kuno

Semua pegawai kerajaan membuat aku janji di hadapan api, dgn kehadiran Brahmana dan Acharya, untuk bersumpah akan mengorbankan jiwa raganya untuk raja. Sumpah ini berbunyi seperti berikut:

Inilah sumpah kami semua, menawarkan hidup kami dan bakti kami kepada Yang Mahamulia Sri Suryavarmadeva yang menikmati kedaulatan sepenuhnya sejak 924 Saka, di hadapan api yang suci, Brahmana dan Archarya.

Tiada Yang Mahamulia lain yang akan kami hormati, kami tidak akan memusuhi yang Mahamulia, tidak juga akan bersubahat dengan sembarang musuh, dan tidak akan menyakiti yang Mahamulia dengan apa cara sekalipun.

Kami akan sedaya upaya kami mendagakan untuk melakukan apa jua yang diperlukan dengan sesukahatinya berbakti kepada raja Suryavarmadeva. Jika ada sahaja perang nescaya kami akan berjuang dengan sepenuh kebolehan kami dengan tidak menghiraukan kehidupan kami dan dan tidak sekali-kali lari daripada medan perang itu. Jikalau tiadalah perang sekalipun, hidup kami dikonsekrasikan kepada perhambaan kepada raja walaupun membawa kami kepada kematian.

Jikalaulah kami dihantar ke tempat yang jauh kerana urusan raja maka kami akan cuba menjalankan titah perintah itu dengan penuh setianya hinggalah kepada perkara-perkara yang sekecil-kecinya. Jika kami tidak mengotakan janji kami, maka bersedialah kami menerima apa jua hukum raja ke atas jasad kami.

Jika kami cabut bagi mengelak daripada melakukan perkara yang telah kami janji, maka relalah kami dilahirkan semula dalam tiga puluh dua naraka selagi adanya Matahari dan Bulan ini.

Jika kami dengan setianya melaksanakan semua yang telah kami janji, maka moga-moga Yang Mahamulia mempertahankan landasan agama negara kami dan menyediakan makan-minum kepada keluarga kami — dan moga-moga kami beroleh anugerah yang setimpalnya daripada kebaktian kami kepada tuan kami, bukan sahaja di alam maya ini tetapi juga di alam selepas ini.

Perhatikan bagaimana seseorang pegawai kerajaan itu boleh dipindahkan tempat bekerjanya dan diubah jawatannya. Oleh sebab pengurusan Kambuja ini menekankan pada kesetiaan dan integriti (hemah mulia) maka para pegawai tinggi diuji kesetiaannya menerusi 4 jenis ujian yang diwarisi daripada Hindu.

Sebagai perbandingan, di sini diperturunkan “aku janji” yang diwajibkan kepada semua kaki tangan kerajaan Malaysia mulai 2002 itu yang jelas tiada banyak bezanya itu (yang menunjukkan Melayu moden pun masih menghayati gaya pengurusan Melayu Funan dahulu):

Saya, (nama dan No. Kad Pengenalan) beralamat di ……….. dengan
sesungguhnya berjanji bahawa saya akan mematuhi Peraturan-Peraturan
Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993, Perintah-Perintah Am, pekeliling dan surat pekeliling serta peraturan dan arahan lain yang dikeluar dan dikuatkuasakan oleh Kerajaan dari semasa kesemasa sepanjang perkhidmatan saya dengan Kerajaan. Maka dengan
itu saya berjanji sebagaimana yang dikehendaki di bawah Peraturan 4, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 bahawa saya:

(i) akan sentiasa taat kepada Yang di-Pertuan Agong, negara dan Kerajaan;

(ii) akan sentiasa melaksanakan tugas dengan cermat, bersungguh-sungguh, cekap, jujur, amanah dan
bertanggungjawab;

(iii) tidak akan membelakangkan tugas awam demi kepentingan peribadi saya;

(iv) tidak akan berkelakuan dengan cara yang mungkin menyebabkan kepentingan peribadi bercanggah dengan tugas awam saya;

(v) tidak akan berkelakuan dengan cara yang boleh menimbulkan syak yang munasabah bahawa saya telah membiarkan kepentingan peribadi saya bercanggah dengan tugas rasmi sehingga
menjejaskan kegunaan saya sebagai pegawai awam;

(vi) tidak akan menggunakan kedudukan saya sebagai pegawai awam bagi faedah diri saya sendiri;

(vii) tidak akan berkelakuan dengan cara yang boleh memburukkan dan mencemarkan nama perkhidmatan awam;

(viii) tidak akan membawa sebarang bentuk pengaruh atau tekanan luar untuk menyokong atau memajukan tuntutan saya atau pegawai lain berhubung dengan perkhidmatan awam; dan

(ix) tidak akan ingkar perintah atau berkelakuan dengan cara yang boleh ditafsirkan sebagai ingkar perintah.

Saya sesungguhnya faham bahawa jika saya disabitkan kerana telah melanggar Aku Janji ini, saya boleh dikenakan tindakan tatatertib mengikut Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan
Tatatertib) 1993.

Satu daripada bukti pengurusan dan pentadbiran (dan sains dan teknologinya) yang hebat pada zaman kerajaan Funan dapat dideduksikan daripada catatan China tentang pemerintahan Kelantan (Ho-Lo-Tan/Kuo-Lo-Tan/Dan-Dan/Tan-Tan/Ki-Lan-Tan) pada abad ke-5M lagi yang dijangka di bawah naungan kerajaan Funan, walaupun kerajaan ini juga menghantar ufti tahunan kepada China.

“Negeri Dan Dan sudah terkenal pada zaman dinasti Syui lagi. Keluarga rajanya bernama Ksyatriya, nama Raja Sri Linga, memerintah lebih daripada dua puluh ribu keluarga. Menterinya ada lapan orang, disebut Lapan Teras, dan Menteri Besarnya dipegang oleh seorang Brahmin. Tubuh raja dipupuri dengan bedak harum, bermahkota menjulang tinggi, berkalungkan ratna mutu manikam, berpakaian warna-warni, berkasut kulit. Kalau berpergian; dekat naik kenderaan, jauh naik gajah. Ketika berperang orang meniup serunai dan memalu gendering. Hukumannya keras: pencuri tak pandang dosanya; besar kecil semuanya dibunuh.” (Liang Liji, 2000: 20)

Nota: Tulisan ini merupakan salinan dari bab 1 Buku Shaharir b.M.Z.2008. “Pembinaan Semula Teori Kepemimpinan dan Kepengurusan Alam Melayu”. Penerbit Universiti Malaysia, Terengganu

2 comments:

 1. artikel bagus tapi perenggan terlalu panjang susah nak baca.

  dari artikel sdr, kesimpulan melayu asalnya hindu dan budha...juga siam, jawa, viatnam, kemboja dan nepal. adakah sdr setuju?

  Islam yang mengangkat martabat melayu menjadi gemilang. Islam tak ajar kita fahaman kebangsaan atau assobiyah.

  Hang tuah bersaudara yang dibanggakan itu pun berasal dari cina sebab itu nama dia bermula dengan Hang, sila rujuk Hang Li Po...

  ReplyDelete
 2. Salam,

  Pendapat saya melayu dahulu bukan hindu bukan buddha, tetapi agama tauhid dari nabi ibrahim.

  Dengan itu begitu mudahnya bangsa melayu ini menerima islam yang syumul kerana asas foundationnya adalah Tuhan yang Esa.

  Tuan hamdan belajar lagi tentang sejarah, tak baik suka2 mengatakan hang tuah itu bangsa lain. Hang dah pi siasat abih dah ka?

  Kenali dirimu bangsamu tanahairmu, baru dapat berkenal2an dengan bangsa lain dan menyaksikan Maha Kaya Allah Ta'ala mewujudkan pelbagai bangsa dan budaya.

  Hang nak memakmurkan cerita assobiyah tu silakanlah kalau mau terus jadi tentera "the all seeing eye".
  Mengenali bangsamu sendiri tak menjadikan hang ni assobiyah.

  Aku dok rasa hang ni pun cina la .. sebab aku dok panggei hang ni hang ... hahaha

  ReplyDelete

Komen sahabat-sahabat amatlah aku hargai... tolong pastikan komen anda disertakan nama.. Anda BertanggungJawab Terhadap komen-komen anda sebagaimana seorang manusia dewasa yang matang dan mampu menentukan tindakan anda.. terima kasih..

AKU DI TEMPAT LAIN...

Botak Ensem's Facebook profile
Satu Malaysia Satu Bahtera

TERIMA KASIH KERANA MENJADIKAN NEGARA INI AMAN. TERIMA KASIH KERANA MENJADIKAN NEGARA INI MAKMUR. TERIMA KASIH KERANA MENJADIKAN NEGARA INI BUMI BERTUAH.

SETIAP KLIK ANDA ADALAH PENDAPATAN UNTUK BLOG INI..

AKAN KU PEGANG UNTUK KESEJAHTERAAN...

AKAN KU PEGANG UNTUK KESEJAHTERAAN...
InsyaAllah..