SETIAP KLIK ANDA ADALAH PENDAPATAN UNTUK BLOG INI..

SETIAP KLIK ANDA ADALAH PENDAPATAN UNTUK BLOG INI..

Anda Mungkin Ingin Lebih Tahu:

AKU BERTINDAK... ANDA BILA LAGI????

Aku Membuat Laporan Kepada DBKL Terhadap Tindakan Biadap Mereka Yang Berkhemah di Dataran Merdeka. Mencemarkan nama negara. Mencemarkan nama golongan muda. Mencemarkan nama golongan terpelajar. Mencemarkan nama golongan MAHASISWA..

Wednesday, June 20, 2012

INFO TABUNG BANTUAN PERUBATAN (TBP)

Tahukah anda? anda boleh momohon bantuan kewangan jika tidak mampu untuk membiayai kos perubatan anda???

GARIS PANDUAN PEMBERIAN BANTUAN DI BAWAH TABUNG BANTUAN PERUBATAN (TBP)1. SYARAT-SYARAT KELAYAKAN 

a. Warganegara Malaysia.
b. Pesakit miskin / kurang mampu yang disokong oleh Pegawai Kerja Sosial Perubatan atau Jabatan Kebajikan Masyarakat. 
c. Pesakit yang dirujuk oleh Hospital Kerajaan.
d. Orang Kurang Upaya (OKU) yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat.

2. JENIS-JENIS BANTUAN YANG DIPERTIMBANGKAN

a. Membiayai sepenuhnya atau sebahagian kos rawatan perubatan yang kemudahan tersebut tidak terdapat di Hospital Kerajaan;
b. Membiayai sepenuhnya atau sebahagian kos pembelian ubat-ubatan yang tidak dibekalkan oleh Hospital Kerajaan tetapi telah berdaftar dengan Biro Farmasutikal Kebangsaan; dan
c. Membiayai sepenuhnya atau sebahagian kos pembelian peralatan perubatan serta peralatan untuk tujuan rehabilitasi dan meningkatkan kefungsian yang tidak dibekalkan oleh Hospital Kerajaan.


3. KONSEP BANTUAN

a. Bantuan hanya dipertimbangkan sebelum rawatan dibuat. Permohonan bagi rawatan yang telah dibuat tidak akan dipertimbangkan. 

b. Bagi rawatan yang diperolehi di dalam negara sahaja. 

c. Rawatan mesti mematuhi garis panduan yang dikeluarkan dari semasa ke semasa oleh Majlis Perubatan Malaysia. 

d. Bantuan yang dipertimbangkan adalah bantuan rawatan perubatan sahaja (lain-lain bantuan seperti sara hidup dan pengangkutan tidak dipertimbangkan). 

e. Pesakit/ Keluarga pesakit perlu menyumbang wang yang mereka mampu bagi membiayai kos rawatan.


4. PESAKIT YANG TIDAK LAYAK

Kakitangan kerajaan atau pesara kerajaan atau anggota keluarga kakitangan Kerajaan yang mendapat faedah perubatan di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2001, Perlaksanaan Kemudahan Perubatan (JPA).


5. JENIS-JENIS BANTUAN YANG TIDAK DIPERTIMBANGKAN

Bantuan bagi tujuan-tujuan seperti di bawah tidak dipertimbangkan:


i. Pembayaran ujian-ujian makmal dan diagnostic; 

ii. Rawatan bagi masalah kemandulan (infertility); 

iii. Kaedah rawatan yang baru dan belum terbukti keberkesanannya;  

iv. Rawatan bagi pembedahan plastik untuk tujuan meningkatkan atau mengembalikan kefungsian akan dipertimbangkan tetapi bantuan untuk pembedahan estetik tidak dipertimbangkan; dan  

v. Rawatan berterusan yang mana sebahagian dari kos rawatan sedang dibiayai oleh badan-badan lain.


6. TEMPOH BAGI RAWATAN BERTERUSAN 

Sekiranya rawatan yang berterusan diperlukan maka bantuan akan dipertimbangkan untuk tempoh maksima dua tahun sahaja. Setelah tamat tempoh tersebut, permohonan boleh dikemukakan semula jika pesakit masih memerlukan rawatan.


7. KAEDAH PEMBAYARAN

Pembayaran bagi bantuan yang telah diluluskan dibayar terus kepada pusat rawatan / pembekal peralatan.


8. PEMBATALAN PERMOHONAN

Semua permohonan adalah terbatal jika:


i. Jika maklumat yang diberikan didapati tidak benar.  
ii. Pesakit yang mendapat tajaan daripada pihak lain atau rawatan tidak diperlukan lagi.


9. JENIS-JENIS PENYAKIT YANG MEMERLUKAN RAWATAN YANG BERTERUSAN YANG BOLEH DIBERI BANTUAN

a. Blood Disorders ? all blood disorders excluding
i. Thalassemia for relevant age groupsii. Factor V111 deficiencyiii. Factor 1X deficiencyiv. Von-Willebrands?
v. And others where treatment is available at the Government hospitals. 
b. Bone and joint disorders. 
c. Ear and hearing disorders 
d. Endocrine disorders 
e. Eye disorders 
i. Age Related Macular Degeneration 
ii. Photo Dynamic Therapy 
iii. Glaucoma 
iv. Anisometropia 
v. Corneal Opacities 
f. Genetic and metabolic disorders 

i. Special diets (as adviced by medical specialists 
ii. Medications
iii. Other proven interventions (as adviced by medical specialists) 
g. Heart diseases 
i. Congenital 
ii. Acquired 
h. Immune disorders 
i. Long term care following surgical intervention 
j. Neurological and neurodegenerative disorders 
k. Orthopaedic conditions requiring surgical interventions 
l. Renal disorders 
m. Respiratory disorders 
i. Chronic respiratory failure requiring home ventilation, home oxygen therapy 
ii. Other chronic conditions


Nota:


Penyakit yang tidak disenaraikan boleh dipertimbangkan untuk bantuan secara ?case to case basis? jika diperakukan oleh Jawatankuasa Teknikal Perubatan.


10. DOKUMEN SOKONGAN

Permohonan juga perlu disertakan dengan dokumen-dokumen sokongan seperti berikut:


a. Salinan kad pengenalan / surat daftar kelahiran (bagi kanak-kanak) yang jelas dan terang. 
b. Laporan doktor yang merawat. Laporan perlu menyatakan tentang penyakit yang dihidapi, rawatan yang diterima, rawatan yang disyorkan, tempat dan anggaran kos rawatan. Laporan tersebut perlu mendapat pengesahan daripada Ketua Jabatan. 
c. Laporan sosioekonomi (Borang B) yang disediakan oleh Pegawai Kerja Sosial Perubatan di Hospital-hospital Kerajaan atau Jabatan Kebajikan Masyarakat. 
d. Salinan penyata gaji dan penyata KWSP terkini (bagi pemohon yang bekerja / pernah bekerja).


11. PROSEDUR UNTUK MEMOHON

a. Pesakit boleh mendapatkan borang permohonan daripada:  

Urusetia Tabung Bantuan Perubatan (TBP) di alamat seperti berikut:
Kementerian Kesihatan Malaysia,  
Bahagian Kewangan,Aras 7, 
Blok E7, Parcel 7, 
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 
62518 Putrajaya. 
Tel : 03-8883 3100 / 3105Fax : 03-8883 4389 / 4364
b. Borang permohonan ini juga boleh didapati daripada mana-mana Hospital Kerajaan (Unit Kerja Sosial Perubatan / Unit Kebajikan Perubatan) dan Jabatan Kebajikan Masyarakat. 

c. Pemohon hanya perlu mengisi borang A, manakala borang B akan diisi oleh Pegawai Kerja Sosial Perubatan daripada Hospital-hospital Kerajaan atau Jabatan Kebajikan Masyarakat. 

d. Borang yang telah lengkap hendaklah diserahkan kepada Pegawai Kerja Sosial Perubatan di Hospital-hospital Kerajaan atau terus ke alamat di atas.

12. PERTANYAAN

Sebarang pertanyaan berkaitan dengan garis panduan ini boleh dikemukakan terus kepada pihak urusetia TBP di alamat di atas ataupun menghubungi Tel: 03-8883 3100/ 3105.


dari laman web: Pusat Maklumat Rakyat Jabatan Penerangan Malaysiahmm.. melayu..

No comments:

Post a Comment

Komen sahabat-sahabat amatlah aku hargai... tolong pastikan komen anda disertakan nama.. Anda BertanggungJawab Terhadap komen-komen anda sebagaimana seorang manusia dewasa yang matang dan mampu menentukan tindakan anda.. terima kasih..

AKU DI TEMPAT LAIN...

Botak Ensem's Facebook profile
Satu Malaysia Satu Bahtera

TERIMA KASIH KERANA MENJADIKAN NEGARA INI AMAN. TERIMA KASIH KERANA MENJADIKAN NEGARA INI MAKMUR. TERIMA KASIH KERANA MENJADIKAN NEGARA INI BUMI BERTUAH.

SETIAP KLIK ANDA ADALAH PENDAPATAN UNTUK BLOG INI..

AKAN KU PEGANG UNTUK KESEJAHTERAAN...

AKAN KU PEGANG UNTUK KESEJAHTERAAN...
InsyaAllah..